Klachtenprocedure America Left

America Left staat voor kwalitatief goede ondersteuning en zorg. Wij vinden het belangrijk dat u centraal staat, en de ondersteuning krijgt waar u het meest mee geholpen bent. Uw eigen regie en respectvolle benadering staat hierbij voorop.
Toch kan het voorkomen dat niet alles verloopt hoe u dit wenst, wat kunt u dan doen?

Laat u horen:
Wij vinden het belangrijk dat u uw onvrede bespreekbaar maakt, we willen dan samen onderzoeken wat we aan de situatie kunnen doen, en wat we in de toekomst kunnen veranderen om vergelijkbare situaties te voorkomen. Het uitspreken van uw onvrede is dus belangrijk voor uzelf, maar ook voor ons als team van America Left.

Bespreek uw onvrede:
Het heeft onze voorkeur als u uw onvrede bespreekbaar maakt met een betrokken medewerker van America Left. Mocht dit niet mogelijk zijn, of mocht u dit niet willen dan kunt u zich ook richten tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dit kan overigens ook wanneer uw eerste gesprek met een medewerker van America Left niet naar tevredenheid is verlopen. De vertrouwenspersoon hoort uw verhaal in vertrouwen aan en denkt met u mee wat u hierin kunt doen.

Uw onvrede blijft, wat kunt u dan doen:
Blijft uw klacht bestaan nadat u er met betrokken medewerkers of met de
vertrouwenspersoon over gesproken hebt, dan kunt u, bij voorkeur in samenspraak met
ons, besluiten uw klacht voor te leggen aan een externe klachten commissie. Wij maken
hierin gebruik van de klachtenprocedure van Klachtenportaal Zorg.

Mocht u nog vragen hebben over de klachtenprocedure, of aanvullende informatie willen
dan kunt u contact opnemen met co├Ârdinerend verpleegkundige Ellen van Heijster:
Ellenvanheijster@americaleft.nl of 06-25508367

download hieronder de klachtenprocedure en/of de flyer omtrent de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)