Organisatie

Informatie

Hieronder is algemene informatie beschikbaar over America Left. 

Doelstelling

Het doel van de Vitaliteitscoöperatie America Left UA is het bevorderen en verduurzamen
van een vitale Americaanse dorpsgemeenschap: een gemeenschap waarin en waaraan
iedereen naar eigen vermogen kan en mag meedoen en kan en mag bijdragen. Dit alles
gebeurt met onderlinge waardering, met enthousiasme en in best mogelijke gezondheid.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

America Left levert zorg die daadwerkelijk aansluit bij de behoefte van de zorgvrager en
diens netwerk. We doen dit met aandacht en herkenbare gezichten, waarbij we zo min
mogelijk beperkt worden door tijdregistraties, administratieve rompslomp en strikte
bepalingen.
Professionele zorg als het nodig is, gemeenschapszorg als het kan. We steken in op
preventie. Het versterken en vroegtijdig inzetten van gemeenschapszorg moeten de vraag
naar professionele zorg voorkomen of op zijn minst afremmen.

We werken samen met verschillende disciplines en leveren zorg over de kolommen (geen
hokjes) heen. We doen wat goed is, wat nodig is en we doen dat samen en dat gebeurt
onder regie van het dorp.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Vitaliteitscoöperatie America Left bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers.
Zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar
gemaakte onkosten.

Vitaliteitscooperatie America Left (overkoepelende organisatie)

KvK 83577637 / RSIN 862923116
Vitaliteitscoöperatie America Left heeft als algemene doelstelling het bevorderen van
wonen, welzijn en zorg voor de inwoners van America. Daartoe heeft zij twee stichtingen
opgericht, waarvan zij bestuurder is, om onderscheid te kunnen maken tussen de
verschillende activiteiten.

Stichting America Zorgt

KvK 83582916 / RSIN 862924807
De stichting heeft als doel het faciliteren, bevorderen en verlenen van zorg aan de inwoners
van America zodat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen wonen.
Daartoe voert de Stichting America Zorgt zorgactiviteiten uit op het gebied van WMO (Wet
maatschappelijke ondersteuning), WLZ (Wet langdurige zorg) en ZVW (Zorgverzekeringswet)
uit.

Stichting America Welzijn

KvK 83581499 / RSIN 862924339
De stichting heeft als doel het bevorderen van het welzijn van de inwoners en bezoekers van
America.
Stichting America Welzijn voert activiteiten uit op het gebied van wonen en welzijn in de
breedste zin van het woord.