Visie

IMG_4300

Visiedocument

Aan de start van dit burgerinitiatief, heeft de werkgroep America Left een visiedocument opgesteld. Hierin staat beschreven waarom dit initiatief gestart is en waar de werkgroep naartoe wilde bouwen. Het visiedocument vind je hier:

Kernwaarden America Left

Nabijheid
Dat wat gedaan wordt, moet dichtbij en van de dorpsbewoners zijn. Gebruikers moeten dat
ook zo ervaren. Dat betekent laagdrempelig, beïnvloedbaar, warm en betrokken. In het
organiseren van diensten betekent het dat zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de
inzet van Americanen zelf. America Left is op lokaal niveau aanspreekbaar.

 

Preventie
Vroegtijdig zien wanneer iemand ondersteuning kan gebruiken. Daardoor kan zo veel als
mogelijk voorkomen worden dat er ‘dure’ professionele zorg en diensten moeten worden
ingezet: in het dorp -vroegtijdig- oplossen wat kan.

 

Samenwerken
Americanen doen het zelf maar zijn geen solisten. Binnen America Left werken informele en
professionele werkers nauw samen. America Left is een netwerkorganisatie. Waar nodig zal
aanvullende expertise ingezet worden.

 

Inclusie
Autochtone, nieuwe en/of tijdelijke Americanen, jong en oud, vitaal of kwetsbaar, met of
zonder beperking of rugzakje: een levensloopbestendig en vitaal dorp is voor iedereen een 
plek waar het fijn wonen, spelen en werken is.